Ga naar de hoofdinhoud

Melding

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Difterie

In het Rijksvaccinatieprogramma wordt tegen infectieziekten gevaccineerd. Difterie is er daar 1 van. Wie wel wordt gevaccineerd tegen difterie maar deze infectieziekte toch krijgt, heeft over het algemeen minder (ernstige) symptomen.

Welke symptomen dat zijn, lees je op deze pagina. Ook vind je hier informatie over besmetting en hoe vaak de infectieziekte voorkomt en welke vaccins je hier tegen kunnen beschermen.

  • Symptomen: hier vind je de klachten die voorkomen bij de infectieziekte.
  • Besmetting: onder deze kop lees je wanneer en op welke wijze iemand met die infectieziekte besmettelijk is.
  • Hoe vaak komt het voor: hier vertellen we hoe vaak de infectieziekte voorkomt.
  • Welke vaccinaties beschermen tegen difterie: hier zie je welke vaccinaties tegen de infectieziekte beschermen.

Symptomen

Difterie kan ademhalingsproblemen, koorts, ernstig ziek zijn, keelpijn, slikproblemen, hoofdpijn, eenzijdige loopneus, misselijkheid en overgeven veroorzaken. Soms ontstaan er alleen zweren op de huid. Difterie is in sommige gevallen gevaarlijk. Zo is er door de ademhalingsproblemen gevaar voor stikken. En ook kunnen er hartproblemen en verlammingen ontstaan, en kun je scheel gaan zien. De kans op overlijden bij niet-gevaccineerden is 3 tot 12%. Vooral jonge baby’s en ouderen hebben een hoger risico.

Besmetting

Je kunt besmet raken via direct contact iemand met difterie. Bijvoorbeeld als die persoon hoest of niest. Ook kun je besmet raken via contact met honden, katten, schapen, geiten, paarden of koeien. Zelfs als je rauwe en ongepasteuriseerde melk van besmette dieren drinkt, kun je besmet raken. Difterie is besmettelijk vanaf het moment dat je de bacterie oploopt tot 4 weken na het uitbreken van de ziekte.

Hoe vaak komt het voor?

Omdat in Nederland heel veel mensen tegen difterie zijn gevaccineerd, komt de infectieziekte hier nauwelijks nog voor. Soms lopen mensen difterie op tijdens een buitenlandse reis. Voor de invoering van de vaccinatie stierven jaarlijks veel mensen aan difterie. De eerste helft van de vorige eeuw waren dat er soms tienduizenden per jaar. 5 tot 10% van de patiënten ging dood, bij de rest duurde het herstel lang en was er soms blijvende schade. Eind jaren ‘50 kwam de vaccinatie tegen difterie in het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds 1994 zijn er in Nederland geen sterfgevallen meer door difterie gemeld.

Welke vaccinaties beschermen tegen difterie?

De volgende vaccinaties beschermen tegen difterie:

Vragen?

Wij helpen je graag verder

Bekijk alle veelgestelde vragen
Hoe krijg je een infectieziekte?

Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • Besmet eten of drinken.
  • Het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven.
  • Contact met iemand die besmet is.
  • Bacteriën die in een wond komen.

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten. Zij lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans hierop. Ook zorgt het ervoor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft vaak minder (ernstige) symptomen en complicaties.

Hoe voert het CJG het Rijksvaccinatieprogramma uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stuurt aan ouders (of de jongere) de vaccinatiekaarten, het vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma. Bij kinderen tot 4 jaar geven wij de vaccinaties tijdens de afspraken op onze CJG-locaties. Oudere kinderen en jongeren krijgen een uitnodiging voor een vaccinatiedag die 2 keer per jaar op diverse locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvindt. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld wanneer een kind net in Nederland is komen wonen of zeer angstige is) kunnen oudere kinderen ook gevaccineerd worden op één van onze CJG-locaties.

In mijn omgeving zijn kinderen die niet gevaccineerd zijn. Loopt mijn kind nu risico op een ziekte?

Een kind loopt altijd (enig) risico op een ziekte, maar dat risico verkleint als je kind er zelf tegen is ingeënt. Daarnaast is voor de meeste ziekten waartegen wij vaccineren de groepsimmuniteit op veel plekken hoog genoeg. Wel zien we helaas dat dit op steeds meer plekken niet meer het geval is (de laatste jaren zien we dat de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma is afgenomen), wat de kans vergroot dat je kind met deze ziektes wordt besmet.

Ben je vatbaarder voor infecties als je de DTP-, BMR-, HPV en/of MenACWY-vaccinatie hebt gekregen?

Nee, de vaccinaties hebben geen invloed op de vatbaarheid voor infecties.

Bekijk alle veelgestelde vragen