Ga naar de hoofdinhoud

Melding

Er zijn steeds meer uitbraken van mazelen in Europa. Heb je vragen of wil je meer informatie over mazelen of de vaccinatie tegen deze ernstige infectieziekte?

Lees meer

Pneumokokkenziekte

In het Rijksvaccinatieprogramma wordt tegen infectieziekten gevaccineerd. De pneumokkenziekte is er daar 1 van. Wie er wel tegen wordt gevaccineerd maar de pneumokokkenziekte toch krijgt, heeft over het algemeen minder (ernstige) symptomen.

Welke symptomen dat zijn, lees je op deze pagina. Ook vind je hier informatie over besmetting en hoe vaak de infectieziekte voorkomt.

  • Symptomen: hier vind je de klachten die voorkomen bij de infectieziekte.
  • Besmetting: onder deze kop lees je wanneer en op welke wijze iemand met die infectieziekte besmettelijk is.
  • Hoe vaak komt het voor: hier vertellen we hoe vaak de infectieziekte voorkomt.
  • Welke vaccinatie beschermt tegen pneumokokkenziekte: hier zie je welke vaccinatie tegen de infectieziekte beschermt.

Symptomen

De meeste mensen die besmet zijn worden niet ziek, maar kunnen wel anderen besmetten. De infectieziekte begint met een grieperig gevoel, al snel verergeren de klachten en ontstaat er hoge koorts. Verder kan de bacterie kan een oorontsteking of longontsteking veroorzaken, en kan er een bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking ontstaan. Pneumokokkenziekte was een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden, vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Besmetting

Mensen raken besmet door hoesten, niezen en via de uitademing van een besmet persoon. Ook door direct contact, zoals zoenen kan de bacterie worden overgedragen. Vaak zijn deze mensen niet ziek, waardoor ze niet weten dat ze anderen besmetten.

Hoe vaak komt het voor?

Sinds de invoering van een vaccinatie tegen pneumokokkenziekte in 2006 komt de infectieziekte in Nederland bij baby’s nog maar weinig voor. Jaarlijks zijn er ongeveer 250 gevallen van hersenvliesontsteking door pneumokokken in Nederland.

Welke vaccinatie beschermt tegen pneumokokkenziekte?

De Pneu-vaccinatie beschermt tegen de pneumokokkenziekte.

Vragen?

Wij helpen je graag verder

Bekijk alle veelgestelde vragen
Hoe krijg je een infectieziekte?

Je kunt een infectieziekte krijgen door:

  • Besmet eten of drinken.
  • Het inademen van micro-organismen die in de lucht zweven.
  • Contact met iemand die besmet is.
  • Bacteriën die in een wond komen.

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten. Zij lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans hierop. Ook zorgt het ervoor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen. Wie wel wordt gevaccineerd maar de ziekte toch krijgt, heeft vaak minder (ernstige) symptomen en complicaties.

In mijn omgeving zijn kinderen die niet gevaccineerd zijn. Loopt mijn kind nu risico op een ziekte?

Een kind loopt altijd (enig) risico op een ziekte, maar dat risico verkleint als je kind er zelf tegen is ingeënt. Daarnaast is voor de meeste ziekten waartegen wij vaccineren de groepsimmuniteit op veel plekken hoog genoeg. Wel zien we helaas dat dit op steeds meer plekken niet meer het geval is (de laatste jaren zien we dat de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma is afgenomen), wat de kans vergroot dat je kind met deze ziektes wordt besmet.

Hoe voert het CJG het Rijksvaccinatieprogramma uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stuurt aan ouders (of de jongere) de vaccinatiekaarten, het vaccinatiebewijs en een folder over het Rijksvaccinatieprogramma. Bij kinderen tot 4 jaar geven wij de vaccinaties tijdens de afspraken op onze CJG-locaties. Oudere kinderen en jongeren krijgen een uitnodiging voor een vaccinatiedag die 2 keer per jaar op diverse locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvindt. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld wanneer een kind net in Nederland is komen wonen of zeer angstige is) kunnen oudere kinderen ook gevaccineerd worden op één van onze CJG-locaties.

Bekijk alle veelgestelde vragen